Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

III SA/Wr 723/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-11-09

(słownie: sto czterdzieści siedem 60/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem 60/100), tytułem kosztów nieopłaconej pomocy...
korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną...

I SA/Rz 81/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-06-07

wynagrodzenia za udzieloną z urzędu pomoc prawną, która nie została opłacona, obejmującą podatek od towarów i usług w wysokości 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100). Wyrokiem...
rozporządzenia opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności...

III SA/Wr 88/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-07

korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...
przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Ponieważ stawka podatku od towarów i usług...

III SA/Wr 723/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-08-23

czterdzieści siedem 60/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem 60/100), tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...
Administracyjny we Wrocławiu w punkcie II wyroku z 6 czerwca 2018 r. przyznał radcy prawnemu wyznaczonemu w sprawie z urzędu kwotę 295,20 zł z tytułu podatku od towarów i usług...

I SA/Ke 475/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-03-10

442,80 (czterysta czterdzieści dwa 80/100) złotych, w tym 82,80 (osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy...
z urzędu, opłatę zasądzaną na rzecz adwokata sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów...

I SA/Ke 693/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-04-01

, w tym 82,80 (osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wojewódzki Sąd...
podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Przedmiotem...

I SA/Ke 692/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-04-01

, w tym 82,80 (osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wojewódzki Sąd...
podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Przedmiotem...

III SA/Po 878/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-22

[...] ([...]) złotych powiększoną o kwotę podatku od towarów i usług tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie skarżącej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
. Ł. od Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu kwotę [...] zł uwzględniającą podatek od towarów i usług w kwocie [...] zł tytułem zwrotu kosztów...

I SA/Rz 853/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-05-25

dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług w wysokości 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, tytułem wynagrodzenia za udzieloną z urzędu...
wartości przedmiotu sprawy. Stosownie do treści § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według...

III SA/Wr 414/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-23

w kwocie 6.642 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa 00/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 1.242 zł (słownie: tysiąc dwieście czterdzieści dwa...
III SA/Wr 414/17 Sąd przyznał w pkt 1. wyznaczonemu z urzędu pełnomocnikowi wynagrodzenie w kwocie 4.981,50 zł, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 931,50 zł tytułem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100