Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I FSK 1205/08 - Wyrok NSA z 2009-10-28

akcyzowego i podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną. Zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 1. Wyrokiem tym (z dnia 28 marca 2008 r., sygn. akt...
akcyzowego i podatku od towarów i usług., 2. Stan sprawy przedstawiony przez Sąd I instancji:, 2.1. R. S. w dniu 19 września 2002 r. na podstawie dokumentu SAD zgłosił w celu...

I SA/Rz 217/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-05-22

w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] grudnia 2006r. o nr nr: 1. [...] 2. [...] 3. [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług...
celną oraz podatek od towarów i usług według stawki 7% w kwotach odnośnie: poz. 1 - 9.726,20 zł, poz. 2 - 96.155,30 zł, poz. 3 - 26.055,60 zł, cała kwota podatku...

I SA/Rz 835/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-01-24

z o.o. A z siedzibą w T.: - określił prawidłowe wysokości podatku od towarów i usług dla towarów importowanych, objętych zgłoszeniami celnymi: z dnia (..) lipca 2005 r...
. nr JDA SAD (..) i (..) lipca 2005 r. nr JDA SAD (..), odpowiednio w kwotach: 2.853,00 zł. i 5.669,00 zł., - określił niedobór podatku od towarów i usług odpowiednio...

I SA/Rz 672/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-11-09

. na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] czerwca 2007r. nr [...], [...], [...], [...] w przedmiocie określenia zobowiązań w podatku od towarów i usług od importu towarów...
. nr (...), nr (...) skierowanymi do spółki z o.o. 'A' z siedzibą w T.:, - określił prawidłowe wysokości podatku od towarów i usług dla towarów importowanych objętych czterema zgłoszeniami...

I SA/Rz 676/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-11-09

. nr nr: [...],[...],[...],[...],- skierowanymi do spółki z o.o. 'A' z siedzibą w T.: - określił prawidłowe wysokości podatku od towarów i usług dla towarów importowanych objętych zgłoszeniami celnymi z dnia...
., 5.774,00 zł., 5.285,00 zł., 5.277,00 zł.,, - określił niedobór podatku od towarów i usług odpowiednio w kwotach: 483,00 zł., 613,00 zł., 532,00 zł., 437,00 zł...

I SA/Rz 807/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-01-22

.:, - określił prawidłowe wysokości podatku od towarów i usług dla towarów importowanych objętych zgłoszeniami celnymi z dnia 21 i 26 kwietnia 2006 r. nr nr JDA SAD OGL/[...] i JDA...
SAD OGL/[...], odpowiednio w kwotach: 5.399,00 zł., 5.782,00 zł., - określił niedobór podatku od towarów i usług odpowiednio w kwotach: 571,00 zł., 606,00 zł. stanowiący...

I SA/Rz 837/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-01-22

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów - oddala skargi - Naczelnik Urzędu Celnego, czterema decyzjami z (...) marca 2007 r...
. nr (...),, - skierowanymi do spółki z o.o. 'A' z siedzibą w T. - określił prawidłowe wysokości podatku od towarów i usług dla towarów importowanych, objętych zgłoszeniami celnymi: z dnia...

I SA/Rz 499/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-09-06

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] marca 2007r. nr nr: [...] w przedmiocie określenia zobowiązań w podatku od towarów i usług od importu towarów - oddala skargi - Naczelnik...
niedobór podatku od towarów i usług odpowiednio w kwotach: 2 137 zł, 1 512 zł, 1 881 zł, 1 630 zł i 3 111 zł, stanowiących różnicę pomiędzy kwotami tego podatku wykazanymi...

I SA/Rz 1168/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-21

[...] października 2014r. - nr [...] w przedmiocie określenia kwoty podatku od towarów i usług w wysokości 271 złotych, - nr [...] w przedmiocie określenia kwoty podatku...
od towarów i usług w wysokości 271 złotych, - nr [...] w przedmiocie określenia kwoty podatku od towarów i usług w wysokości 271 złotych, - nr [...] w przedmiocie określenia...

I SA/Rz 680/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-11-09

. na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] czerwca 2007r. nr [...], [...], [...], [...] w przedmiocie określenia zobowiązań w podatku od towarów i usług od importu towarów...
'A' z siedzibą w T.: - określił prawidłowe wysokości podatku od towarów i usług dla towarów importowanych objętych zgłoszeniami celnymi z dnia 12 kwietnia 2006 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100