Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I SA/Gl 1629/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-20

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres...
. nr: [...], [...], [...], [...], [...] określającą:, • za styczeń 2015 r., - przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł;, - kwotę odsetek za zwłokę należnych...

I SA/Gl 262/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-07

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 16 grudnia 2021 r. nr 2401-IOV3.4103.417.2021.HSO UNP: 2401-21-255169 w przedmiocie podatku od towarów i usług...
) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2021. 685 - dalej: ustawa o VAT), po rozpoznaniu odwołania P. sp. z o.o. w S...

I SA/Gl 465/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-06

Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do listopada 2008 r. oddala skargę. Dyrektor Izby Administracji...
decyzji, po rozpoznaniu odwołania A Sp. z o.o. w C. (dalej - Skarżąca, Spółka) w części dotyczącej określenia podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia 2008 r...

I SA/Gl 579/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-12-08

zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2019 r., od stycznia do sierpnia oraz od października do grudnia 2020 r. oraz zabezpieczenie...
. nr [...], 1. określającą wysokość przybliżonej kwoty, a) zobowiązania w podatku od towarów i usług za styczeń 2019 r. w kwocie 5.683 zł oraz kwotę odsetek za zwłokę...

III SA/Gl 1082/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-01

deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych - VAT-14., Postanowienia zapadły w następującym...
. o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień i październik 2016 r. w kwotach odpowiednio: [...]zł...

I SA/Wr 134/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-18

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za styczeń 2013 r. wraz...
z należnym oprocentowaniem na poczet podatku od towarów i usług za czerwiec 2016 r. oddala skargę w całości. Zaskarżanym postanowieniem Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...

I SA/Rz 609/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-01

Administracji Skarbowej z dnia [...] sierpnia 2020 r.: - nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadwyżki w podatku od towarów i usług za październik 2019 r., na poczet zaległości...
podatkowych spółki wynikających ze złożonych przez nią zgłoszeń celnych, - nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadwyżki w podatku od towarów i usług za październik 2016 r...

I SA/Gl 483/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-10

Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2014 r. i za okres od października do grudnia 2014 r. oraz za marzec, maj...
. nr [...] określającą podatniczce:, - kwotę zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za luty 2014 r. w wysokości [...] zł oraz kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym...

III SA/Gl 74/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-25

Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r...
. (zwanej dalej Gminą, Podatnikiem lub Skarżącym) stwierdzenia nadpłaty podatku od towarów i usług za grudzień 2011 r., w wysokości 142.005,00 zł. oraz dokonania zwrotu...

III SA/Gl 991/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-25

Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji...
I instancji określił Fundacji 'A' (zwanej dalej Fundacją, Podatnikiem lub Skarżącym) nadwyżki naliczonego podatku od towarów i usług nad kwotami podatku należnego za IV...
1   Następne >   +2   +5   +10   100