Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

II SA/Sz 551/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-21

na rzecz radcy prawnego T. Z. kwotę [...] ([...]) złotych zawierającą należny podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną...

II SA/Sz 789/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-11

. kwotę [...] złotych, zawierającą kwotę należnego podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną skarżącemu z urzędu. Wnioskiem...

II SA/Sz 277/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-07-13

- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz radcy prawnego M. L. kwotę [...] złotych zawierającą należny podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia...

II SA/Sz 192/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-05

Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz radcy prawnego M. W. kwotę [...] złotych zawierającą należny podatek od towarów i usług, tytułem...

II SA/Sz 191/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-06-02

od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz radcy prawnego M. W. kwotę [...] złotych zawierającą należny podatek od towarów i usług...

II SAB/Rz 37/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-06-13

o należny podatek od towarów i usług. ...
prawnej udzielonej z urzędu, w tym: tytułem wynagrodzenia kwotę 240 zł / słownie : dwieście czterdzieści złotych/ i tytułem 23 % podatku VAT kwotę 55 zł 20/100 / słownie...