Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SA/Wa 1480/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-06

23% podatku od towarów i usług, łącznie kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...
, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów...

II SA/Wa 1794/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-14

na rzecz adwokata M. K. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) oraz kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług...
Patentowego, wynosi 240 zł., Ponadto w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług...

II SA/Wa 1794/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-07

kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 41,40 (czterdzieści jeden 40/100) złotych. W następstwie wydanego przez referendarza...
od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stosownie ponadto do §...

II SA/Wa 1701/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-28

% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. W następstwie wydanego przez referendarza sądowego postanowienia z dnia [...] marca 2016 r...
podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), czyli o kwotę 55,20 złotych co w konsekwencji daje kwotę 295,20 złotych., W tej sytuacji...

II SA/Wa 196/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-08

20/100), w tym tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych...
od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), czyli o kwotę 55,20 złotych co w konsekwencji daje kwotę 295,20 złotych., W tej sytuacji, stosując przepisy...

II SA/Wa 321/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-10

stanowiącą 23 % stawkę podatku od towarów i usług. W dniu 3 sierpnia 2011 r. (pismem z dnia 2 sierpnia 2011 r.) adwokat R. K. - pełnomocnik z urzędu D. P. - zwrócił...
ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

II SA/Wa 672/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-30

to podwyższone zostało, na podstawie § 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia, o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności, obowiązującą w dniu...
i czterdzieści groszy) stanowiącą 23% podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 19...