Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

II SAB/Kr 43/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-05

złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu. Postanowieniem starszego referendarza...
, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...

II SAB/Kr 29/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-10-16

: dwadzieścia siedem złotych, sześćdziesiąt groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu. Postanowieniem starszego...
podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach tj. 23...

II SAB/Wr 34/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-25

podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...
. Ponieważ stawka podatku od towarów i usług wynosi 23% (art. 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r...

II SAB/Kr 6/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-21

), w tym 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych i czterdzieści groszy) podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej przyznanej z urzędu pomocy prawnej Postanowieniem z dnia...
postanowienia. Stawka podatku od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535...

I SA/Wa 210/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-17

czterdzieści siedem 60/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100...
, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług...

I SA/Wa 1755/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-05

(sto czterdzieści siedem 60/100) złotych, w tym : tytułem opłaty kwotę 120 (dwadzieścia) złotych, tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem...
Urzędu Patentowego - wynoszą 240 zł., Stosownie do § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług...

I SA/Wa 397/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-15

opłaty kwotę 120 zł (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 27,60 zł (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. Postanowieniem z dnia 13 marca...
od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Obecnie stawka ta wynosi 23...

IV SA/Wr 494/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-21

z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...
dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stawka podatku od towarów i usług wynosi zaś 23% (art. 41 ust...

III SAB/Wa 34/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-22

), tytułem 23% podatku od towarów i usług - kwotę 41,40 złotych (słownie: czterdzieści jeden złotych 40/100) Adwokat R.C. ustanowiony w sprawie pełnomocnikiem z urzędu...
i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W związku z powyższym, na podstawie...

III SAB/Wa 33/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-15

złotych 40/100), w tym: tytułem opłaty - kwotę 180 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt złotych), tytułem 23% podatku od towarów i usług - kwotę 41,40 złotych (słownie...
rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...
1   Następne >   +2   +5   +10   12