Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Rz 196/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-03-17

Ministra Finansów z dnia 14 października 2014r. nr IBPP3/443-820/14/EJ w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) określa, że zaskarżona...
:, • czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, tj. towarów i usług związanych z: czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, czynnościami zwolnionymi z tego podatku...

I SA/Rz 513/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-08-05

Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2014r. nr IBPP3/443-1493/13/JP w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) określa...
(dydaktyczne i oświatowe) istnieje obowiązek naliczenia podatku należnego?, -czy ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od wydatków na budowę hali...

I SA/Rz 609/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-01

Administracji Skarbowej z dnia [...] sierpnia 2020 r.: - nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadwyżki w podatku od towarów i usług za październik 2019 r., na poczet zaległości...
podatkowych spółki wynikających ze złożonych przez nią zgłoszeń celnych, - nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadwyżki w podatku od towarów i usług za październik 2016 r...

I SA/Rz 50/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-02-18

. - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2010 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2010 r., - nr [...] w przedmiocie...
podatku od towarów i usług za marzec 2010 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2010 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług...

I SA/Rz 181/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-04-21

[...] grudnia 2014r. - nr [...] w przedmiocie zobowiązania podatkowego oraz nadpłaty w podatku od towarów i usług za luty 2009 roku, - nr [...] w przedmiocie zobowiązania...
podatkowego oraz nadpłaty w podatku od towarów i usług za marzec 2009 roku, - nr [...] w przedmiocie zobowiązania podatkowego oraz nadpłaty w podatku od towarów i usług...

I SA/Rz 1031/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-12

niejawnym spraw ze skarg M. R. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] września 2016 r. - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2011 r...
., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2011 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2011 r., - nr [...] w przedmiocie podatku...

I SA/Rz 778/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-12-13

. - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2010 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2010 r., - nr [...] w przedmiocie...
podatku od towarów i usług za maj 2010 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2010 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług...

I SA/Rz 311/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-06-03

Finansów z dnia 18 grudnia 2013 r. nr IBPP3/443-1194/13/EJ w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) określa, że interpretacja...
o udzielenie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług: uzdatniania i dostarczania wody, usuwania odpadów i oczyszczania ścieków...

I SA/Rz 315/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-07-04

Informacji Skarbowej z dnia 8 marca 2017 r. nr 2461-IBPP3.4512.882.2016.3.MD w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza...
, odnośnie interpretacji przepisów o podatku od towarów i usług dotyczących możliwości dokonania korekty wieloletniej i odzyskania przez nią podatku od towarów i usług...

I SA/Rz 217/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-05-22

w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] grudnia 2006r. o nr nr: 1. [...] 2. [...] 3. [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług...
celną oraz podatek od towarów i usług według stawki 7% w kwotach odnośnie: poz. 1 - 9.726,20 zł, poz. 2 - 96.155,30 zł, poz. 3 - 26.055,60 zł, cała kwota podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100