Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 489/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-25

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę W dniu 20 marca 2020 r. wpłynął do Dyrektora...
podatku od towarów i usług w zakresie:, - ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu otrzymanego dofinansowania,, - prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego...

I SA/Ol 106/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-04-21

Izby Skarbowej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2013r. do grudnia 2014r. oddala skargę Decyzją z dnia...
od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r. i kwoty podatku do zapłaty na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług za miesiące od maja do października 2013...

I SA/Ol 868/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-01-18

U. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2014r. oddala skargę Decyzją z dnia...
'[...]' Naczelnik Urzędu Skarbowego określił U.S. nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za luty 2014 r., do zwrotu na rachunek bankowy...

I SA/Ol 391/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-04

z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie pisemnej interpretacji w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia...
do właściwego urzędu skarbowego, należnego podatku od towarów i usług, z tytułu dokonanej przymusowej sprzedaży nieruchomości w drodze postępowania egzekucyjnego., Z materiału...

I SA/Ol 875/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-02-15

Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2015r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Dyrektora...
. Decyzją z dnia '[...]' Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił Gminie stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za styczeń 2015 r. w wysokości 1.703 zł oraz zwrotu...

I SA/Ol 267/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-08-08

otrzymanych przez podatnika pieniędzy o należny podatek od towarów i usług. Możliwość taka wynika z regulacji art. 14 ust. 1 ww. ustawy, który dotyczy jednak przychodu...
, do przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług oraz zwróconej różnicy podatku od towarów i usług...

I SA/Ol 266/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-08-08

u.p.d.o.f. zasada ustalania przychodu nie przewiduje pomniejszania sumy otrzymanych przez podatnika pieniędzy o należny podatek od towarów i usług. Możliwość taka wynika...
w niniejszej sprawie., Organ wskazał, że ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), przewiduje w art. 155 normę...

I SA/Ol 169/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-03

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2008r. oddala skargę. I SA/Ol 169/14...
. W prowadzonej w 2008 r. ewidencji sprzedaży ewidencjonowano sprzedaż na podstawie faktur VAT. Jako zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ewidencjonowane...

III SA 906/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-02

. Nr '[...]' i Nr '[...]' w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od września 2000r.do kwietnia 2001r. I. uchyla zaskarżone decyzje, II. określa, że zaskarżone decyzje...
w O. z dnia 10.10.2001r. Nr '[...]' utrzymała w mocy ww. decyzję w części dotyczącej określenia zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za miesiące...

I SA/Ol 424/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-12

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w drodze korekty podatku...
ze Spółką umowy dzierżawy infrastruktury. Spółka, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, świadczy i świadczyłaby nadal za pomocą infrastruktury usługi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100