Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 699/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-02-12

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; II...
z dnia [...] r., dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności: pobytu dzieci w przedszkolach publicznych ponad podstawę programową...

I SA/Lu 505/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-01-19

odpowiedzialnością w D. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru oddala skargę...
obliczono w kwocie 653 zł, zaś podatek od towarów i usług, przy zastosowaniu stawki w wysokości 23%, w kwocie 3.294 zł. Tego samego dnia w Oddziale Celnym w K. dokonano poboru 2...

I SA/Lu 36/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-02-14

Dyrektora Izby Celnej w B. P. z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. odstępuje od zasądzenia...
, dalej: 'Naczelnik Urzędu Celnego', 'organ pierwszej instancji', z dnia [...] odmawiającej określenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towaru propan...

I SA/Lu 972/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-29

odpowiedzialnością N. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną...
[...] r. odmawiającej określenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towaru propan-butan dokonanego na podstawie dokumentu SAD nr [...] z dnia [...] r...

I SA/Lu 971/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-29

odpowiedzialnością N. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną...
[...] r. odmawiającej określenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towaru propan-butan dokonanego na podstawie dokumentu SAD nr [...] z dnia [...] r...

I SA/Lu 102/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-15

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2005 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w L. po rozpatrzeniu...
odwołania A. Ł. od decyzji Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w L. z [...] w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 2005 r...

I SA/Lu 218/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-07-06

podatkowych opisanego we wniosku wspólnym wnioskodawcy i jego żony stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od towarów i usług, jest prawidłowe w zakresie...
nieuznania wnioskodawcy za podatnika w związku ze sprzedażą działek opisanych we wniosku i braku opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży tych działek...

I SA/Lu 59/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-16

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną interpretacją indywidualną...
', 'wnioskodawca', 'skarżący', przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2021 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie...

I SA/Lu 540/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-23

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację...
we wniosku z dnia [...] kwietnia 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:, - nieuznania wnioskodawcy za podatnika podatku...

I SA/Lu 261/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-09-28

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od listopada 2012 r. do czerwca 2014 r...
', 'organ pierwszej instancji', z dnia [...] r., zmieniającą rozliczenie podatnika w podatku od towarów i usług oraz określającą kwoty, o których mowa w art. 108 ust. 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   100