Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Bd 587/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-02-18

Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe w latach 2010 - 2015 1. uchyla zaskarżoną...
postępowania. Gmina wystąpiła z wnioskiem o zwrot niezwróconej dotychczas części nadpłaty podatku od towarów i usług oraz zwrot niezwróconej dotychczas części nadwyżki...

I SA/Bd 517/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-09-23

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług. 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądza od Ministra...
2014 r złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa...

I SA/Bd 374/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-08-02

w zakresie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2017 r. Zdaniem organu wskazana przez skarżącego przesłanka zawieszenia postępowania wynikająca z art. 201 §...
II FSK 835/21. Orzeczenia w tych sprawach mają zdaniem skarżącego istotny wpływ na tok prowadzonego postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług...

I SA/Bd 537/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-09-25

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: marzec 2011 r., od maja do września 2011 r...
. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ż. o zwrot odsetek z tytułu dokonanego zwrotu podatku od towarów i usług za 2011r. i 2012r. W uzasadnieniu wniosku Gmina powołała...

I SA/Bd 258/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-07-19

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną We wniosku o wydanie interpretacji...
, przy nabyciu nieruchomości nie powstało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT), nie był naliczany i odprowadzany podatek od towarów i usług (VAT). Dłużniczka...

I SA/Bd 200/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-05-23

. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w B.) z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec...
podatkowego w podatku od towarów i usług podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego za lipiec 2011r. w wysokości [...] zł oraz umorzył postępowanie podatkowe w sprawie podatku...

I SA/Bd 365/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-07-10

. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2016 r. z tytułu...
Skarbowego w T. określił skarżącej spółce wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2016 r. z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia...

I SA/Bd 366/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-07-10

. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2017 r. z tytułu...
Skarbowego w T. określił skarżącej spółce wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń 2017 r. z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw...

I SA/Bd 1040/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-22

Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec, czerwiec 2008 r. oddala skargę Decyzją z dnia [...] Naczelnik...
Drugiego Urzędu, Skarbowego w T. określił E. W. (skarżącej) zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące styczeń, luty, marzec i czerwiec 2008r. Podstawą...

I SA/Bd 1041/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-22

Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec, czerwiec 2008 r. oddala skargę Decyzją z dnia [...] Naczelnik...
Drugiego Urzędu, Skarbowego w T. - określił H. W. (skarżącemu) zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące styczeń, luty, marzec i czerwiec 2008r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100