Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bk 300/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-08-27

sądowego. W dniu 8 listopada 2013 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieposiadania statusu...
kolekcji antyków będzie stanowiła czynność podlegającą podatkowi od towarów i usług?, Zdaniem Skarżącego, wyprzedaż kolekcji przedmiotów ruchomych, w sposób wskazany powyżej...

I SA/Bk 502/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-10

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji podatkowej w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę Z. W.K....
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku usług...

I SA/Bk 889/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-13

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę W dniu [...] lipca 2020 r...
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia przez W. T. (zwanego dalej: 'Skarżącym', Wnioskodawcą') podatku od towarów i usług z tytułu wywłaszczenia...

I SA/Bk 564/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-08

:, Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz urzędu gminy są zwolnione od podatku od towarów i usług?, Zdaniem Zakładu, skoro urząd gminy jest jednostką budżetową...
. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. (dalej w skrócie: 'u.p.t.u.') - wynosi 22%, jednakże zarówno w treści ustawy...

I SA/Bk 386/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-12-21

., reprezentującego Ministra Finansów, o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie...
B. Skarżąca jest podatnikiem VAT czynnym, zobowiązanym do składania miesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług. Do dnia 31 marca 2012 r. właściwym organem...

I SA/Bk 842/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-04

w podatku od towarów i usług za III kwartał 2014 r. oddala skargę Postanowieniem z [...] marca 2020 r., nr [...], Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w B. zaliczył K. M...
. (dalej jako: 'skarżący') wpłatę z [...] maja 2020 r. w wysokości 13.227 zł na poczet zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług za III kwartał 2014 r...

I SA/Bk 306/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-05

ze skargi O. Spółka z o.o. w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] grudnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy...
od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z dnia [...] września 2015 r. nr [...] rozliczającej O. sp. z o.o. w S. podatek od towarów i usług za okresy od stycznia...

I SA/Bk 505/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-10-21

. sprawy ze skargi Gminy Z. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] grudnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę...
przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych...

I SA/Bk 577/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-24

[...] sierpnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. stwierdza, że zaskarżona interpretacja...
opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wydania gruntów w drodze zamiany. We wniosku wyjaśniła, że w skutek uchwalonego planu miejscowego, przez należącą...

I SA/Bk 298/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-06-06

obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za III kwartał 2016 r. Następnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. postanowieniem z dnia [...] listopada 2016 r...
. nr [...] przedłużył termin zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za III kwartał 2016r. w wysokości. 1.538.160 zł do czasu zakończenia weryfikacji złożonego przez A. sp. z o.o....
1   Następne >   +2   +5   +10   100