Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Sz 437/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-06-21

1. Określając, iż w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ eksportem usług...
jest także świadczenie usług transportu międzynarodowego, cytowana ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym upoważniła zarazem Ministra Finansów...

SA/Sz 628/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-02-13

eksportowanego towaru /art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, nie oznacza...
. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ oraz par. 1 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r...

SA/Sz 1608/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-05-26

nie jest czynnością zrównaną ze sprzedażą towarów - art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
opodatkowania tej czynności podatkiem od towarów i usług. Przedmiotem skargi Haliny K. zamieszkałej w Ś. ul. M. do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest decyzja Izby Skarbowej w S...

SA/Sz 2081/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-11-12

stwierdził, że przy ustalaniu przychodu za 1994 r. podatnik pomniejszył go o zwroty podatku od towarów i usług w kwocie 648.196.000 zł. Pomniejszenie przychodu o zwroty podatku...
od towarów i usług było w cenie organu kontroli nieprawidłowe bowiem podatnik ewidencjonował przychody ze sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w wartości...

SA/Sz 722/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-01-07

Nabycie przez podatnika podatku od towarów i usług tzw. opakowań zwrotnych, a więc towarów, które ze względu na swoje właściwości funkcjonalne wykorzystywane...
on ich sprzedaży /art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 dnia stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm. oraz par. 73...

SA/Sz 489/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-02-17

Istnienia nadpłaty powstałej w wyniku wadliwego zadeklarowania zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług nie można stwierdzić tak długo, jak długo sam...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Przepis art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r...

SA/Sz 589/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-06-19

Izby Skarbowej w S. z dnia 11 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 1998 r. - oddala skargę. Decyzją z dnia 27 października 1999 r...
. 2 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 2, art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....

SA/Sz 557/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-04-21

Przepis art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ wprowadza szczególny przypadek...
samoistnego powstania obowiązku podatkowego w następstwie samego wystawienia faktury wykazującej kwotę podatku od towarów i usług, a celem tego przepisu, o charakterze...

SA/Sz 1358/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-03-13

1. Podstawową zasadą podatku od towarów i usług jest prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług...
w deklaracji dla podatku od towarów i usług uwzględnił wykazaną w fakturze sprzedaż., 3. Przepis par. 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r...

SA/Sz 2445/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-12-22

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, Pierwszy Urząd Skarbowy w S. określił Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu...
T. - spółka cywilna Urszula i Marek B. z siedzibą w S. zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 1993 r. w kwocie 6.076,50 n. zł /60.765.000...
1   Następne >   +2   +5   +10   19