Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Po 2120/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-06-29

1. Sprzedażą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jest niewątpliwie...
również odsprzedaż dostawcy opakowań zwrotnych., 2. Dla celów podatku od towarów i usług aport wniesiony przez skarżącą w postaci towarów wymienionych w art. 4 pkt 1...

I SA/Po 484/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-06-05

Stosownie do art. 5 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
. w przedmiocie Pawła W. Izby Skarbowej w P. (...) podatku od towarów i usług od kwietnia do grudnia 1996 r. - oddala skargę. W dniach 29 września - 23 listopada 1998 r...

I SA/Po 2191/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-10-14

, to powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym importu usług transportowych. Obowiązek podatkowy od importu usług powstaje z chwilą...
Barbary K. - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Transportowe na decyzję Izby Skarbowej w L. z dnia 18 listopada 1996 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług...

I SA/Po 912/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-04-10

Użyte w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ określenie nabycie towarów...
marca 2001 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 1998 r. - oddala skargę. Inspektor Kontroli Skarbowej Jadwiga D. w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Z.-G...

I SA/Po 1139/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-02-09

u podatników podatku od towarów i usług tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...
31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej, przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w szczególności art. 2, art. 4...

SA/Po 1328/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-09-29

Podatnicy objęci zwolnieniem fakultatywnym /art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50...
podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ oraz art. 27 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz...

SA/Po 527-528/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-07-12

Przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ w załącznikach Nr 1-6 nie obejmują zakupu /importu...
podatku od towarów i usług w wysokości 62.636.000 zł pobranego przez Urząd Celny od sprowadzonej w dniu 14.08.1993 r. albuminy /białka/ jaja kurzego w proszku, utrzymała...

I SA/Po 482/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-11-20

u podatników podatku od towarów i usług tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27...
, zarzucając jej naruszenie : art. 42 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia...

SA/Po 2853/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-02-09

ze zwolnienia przedmiotowego, ustanowionego w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...
. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 11 lipca 1994 r. w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług. Urząd Skarbowy w P. decyzją nr AD...

I SA/Po 1898/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-12-29

1. Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Uprawnienie to może być zrealizowane przez podatnika...
jedynie pod warunkiem ścisłego przestrzegania warunków /wymogów/ wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   20