Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Bd 208/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-19

Kwota podatku od towarów i usług, która została zwrócona przez organ podatkowy na podstawie art. 14a ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...
. (...) w przedmiocie zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2002 r. - oddala skargę. 29 kwietnia 2002 r. wpłynął do Urzędu Skarbowego w Ż. wniosek spółki 'M...

SA/Bd 35/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-14

Podatek od towarów i usług należny z tytułu sprzedaży nieruchomości nie stanowi przychodu będącego przedmiotem opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym - art...
za zwłokę., Urząd za podstawę opodatkowania przyjął cenę nieruchomości zawierającą podatek od towarów i usług., Skarżący w odwołaniu zarzucił, że organ podatkowy błędnie...

SA/Bd 2075/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-18

ze zm./, art. 10 ust. 2, art. 19 ust. 1 i 3b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ oraz par. 54...
ust. 4 pkt 5 lit. 'c' rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...

SA/Bd 2115/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-18

Jakiekolwiek działanie prowadzące do uzyskania z budżetu państwa środków finansowych przy wykorzystaniu uregulowań ustawowych dotyczących podatku od towarów i usług...
w sprawie jako organ odwoławczy wynika z kolei z przepisów Ordynacji podatkowej. Z przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...

SA/Bd 50/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-15

ust. 6a pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny uznał...
o podatku od towarów i usług., Urząd Skarbowy w B. decyzją z dnia 24 czerwca 2002 r. odmówił zwrotu żądanej kwoty podatku w 25-dniowym terminie powołując się na znowelizowany...

SA/Bd 2154/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-10-29

postępowania w sprawie ustalenia kwoty podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od sprowadzonego z zagranicy samochodu osobowego marki Volkswagen Passat - wobec braku...
., W dniu 28 marca 2003 r. do Urzędu Skarbowego w G. wpłynął wniosek strony o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia dodatkowej kwoty podatku od towarów i usług...

SA/Bd 2127/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-18

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 109 poz. 1245 ze zm./ faktura wykazująca wartość wykonanych usług w kwocie niezgodnej ze stanem faktycznym nie stanowi...
grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 109 poz. 1245 ze zm./ uznał, że faktury...

SA/Bd 1358/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-26

ust. 1 ustawy o VAT, ma prawo w zakresie działalności tego zakładu do otrzymania częściowego lub całkowitego zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług w kwocie...
. K 45/01 orzekł, że art. 1 pkt 8 w związku z art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 95...

SA/Bd 658/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-03-12

Elżbiecie M. stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług. W uzasadnieniu wskazano, że podatniczka złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów...
organu odwoławczego, poza sporem jest fakt uiszczenia podatku od towarów i usług przez podatniczkę, czym wykonano decyzję podatkową wydaną na podstawie art. 21 par. 3...

SA/Bd 85/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-03-06

. Jednocześnie w całości uchylono decyzję organu I instancji., Odpowiedzialność skarżącego za zobowiązania podatkowe dotyczy podatku od towarów i usług za miesiące grudzień 1999...
uchwały o odwołaniu skarżącego z funkcji prezesa zarządu., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że zaległości w podatku od towarów i usług wynikają z ostatecznej decyzji...
1   Następne >   2