Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 1497/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-03-07

wykazany w fakturze wystawionej przez podatnika tego podatku. Wynika to z zresztą z reguł rządzących podatkiem od towarów i usług. Ma obciążać każdą transakcję...
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za miesiąc listopad 2002 r. - oddala skargę. Decyzją z dnia 23 kwietnia 2004 r...

I SA/Wr 3014/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-10-08

/ stwierdzając, że w należności z tytułu sprzedaży, którą od kontrahenta ma otrzymać podatnik mieści się nieustalony przez niego należny podatek od towarów i usług...
do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług, co oznacza, iż podatek ten jest obojętny dla określenia przychodów podlegających opodatkowaniu...

FSK 230/04 - Wyrok NSA z 2004-08-18

do wydania decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązania podatkowe wynosił trzy lata, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku od towarów i usług...
r. (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania w tym podatku - uchyla zaskarżony wyrok w części...

FSK 475/04 - Wyrok NSA z 2004-09-19

. na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 28 marca 2003 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług - oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 30 października 2003 r...
w Cz., na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 28 marca 2003 r. (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za czerwiec 1999 r...

FSK 1753/04 - Wyrok NSA z 2004-03-11

Kontroli Skarbowej z dnia 21 października 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług - uchyla zaskarżony wyrok...
. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług., W uzasadnieniu wyroku Sąd przedstawił przebieg postępowania w sprawie, podając...