Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ZP 5/97 - Uchwała Składu Całej Izby Sądu Najwyższego z 1997-02-20

wymienionej wyżej ustawy o podatku obrotowym, jak i czynności takie, jak sprzedaż, zamiana towarów, eksport, świadczenie usług itp. - według art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 8...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane...