Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FPS 7/10 - Uchwała I NSA z 2011-10-24

, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie...
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Skoro pracodawca płaci wynagrodzenie za świadczone...

I GPS 1/11 - Uchwała I NSA z 2011-06-22

.)., Okoliczność, że podatek akcyzowy jest uwzględniany w cenie towaru będącego wyrobem akcyzowym prowadzi do tego, że - z reguły - bezpośredni ekonomiczny ciężar opodatkowania de...
facto spoczywa nie na podmiotach tego podatku (podatnikach), lecz na konsumentach (nabywcach towarów, osobach uiszczających cenę za wyrób akcyzowy). Z uwagi...

FPS 5/04 - Uchwała I NSA z 2005-03-14

pojęciem 'podatku od towarów i usług' bez wskazania o jaki podatek od towarów i usług i uregulowany w jakiej ustawie podatkowej chodzi. Należy bowiem przypomnieć, że podatek...
od towarów i usług uregulowany w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), został z dniem 1...

II FPS 4/13 - Uchwała I NSA z 2014-09-29

pytanie składu orzekającego dotyczyło orzekania o wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług. Tymczasem skład poszerzony podjął uchwałę ogólnie...
prawne, w wyniku którego została podjęta uchwała z dnia 3 grudnia 2012r., sygn. akt I FSK 1/12 dotyczyło podatku od towarów i usług, natomiast teza uchwały ma szerszy...