Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSK 137/04 - Postanowienie NSA z 2003-03-08

1185/03 o odrzuceniu skargi 'T.' Sp. z o.o. w N. D. G. na decyzję Izby Skarbowej w G. z dnia 29 sierpnia 2003 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług...
Sp. z o.o. 'T.' na decyzję Izby Skarbowej w G. z 29 sierpnia 2003 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2002 r., Powodem odrzucenia skargi...

FPP 13/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-30

w sprawie ze skargi Mariana P. na decyzję Izby Skarbowej w L. z dnia z dnia 8 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące lipiec i sierpień...

I FZ 515/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-03

stwierdzenia nieważności decyzji w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1999 r. postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie oraz przywrócić termin do wniesienia...