Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd NSA oz. w Poznaniu X
  • Hasło
  • Skarżony

SA/Po 226/89 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-09-07

związanego z rozpoczęciem produkcji lub wykonywania usług, bądź dzień zakupu - wystawienia faktury - towarów przy wykonywaniu działalności handlowej. Jednostki...
księgowych wykonania produkcji lub wykonania usług. Takie stwierdzenia są niezgodne z procesem produkcyjnym lub świadczeniem usług. Aby takie zaksięgowania mogły nastąpić...