Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 282/88 - Wyrok NSA z 1988-07-19

obowiązkowi dokumentowania ustanowionemu przez to rozporządzenie, jeżeli odpady te są użyte do produkcji lub świadczenia usług. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie...
zakupu niektórych materiałów, akcentuje jednoznacznie, że obowiązek ten zachodzi tylko wtedy, gdy rzemieślnik używa tych materiałów do produkcji lub świadczenia usług...