Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1543/86 - Wyrok NSA z 1986-12-17

gospodarcze towarów i usług z dochodu pozostałego po opłaceniu podatku dochodowego /M.P. nr 32 poz. 283/. , Wywóz towarów w trybie cytowanego zarządzenia może być dokonywany...
i Usług z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie zakupu przez zagraniczne podmioty gospodarcze towarów i usług /M.P. nr 32 poz. 283/; , - zarządzenie nr 8 Ministra Handlu...

III SA 747/86 - Wyrok NSA z 1986-12-18

działalności. Wywodzi, że powszechnie znane są trudności w dokumentowaniu niektórych wydatków, a głównie zakupu sprzętu i wyposażenia /zestawy/, usług transportowych, usług...
remontowo-naprawczych. Stąd też - zdaniem skarżącej - niektórzy wykonawcy usług jako świadkowie podawali niższe należności za usługi w obawie przed odpowiedzialnością...

III AZP 6/86 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1986-12-31

jako agent usługi fryzjerskie, opłacając od osiąganych przychodów podatek od wynagrodzeń., Decyzją z dnia 10 grudnia 1985 r. Urząd Miejski w L. zobowiązał Jolantę B...
Osoba fizyczna świadcząca usługi w zakresie prowadzenia placówki na podstawie umowy agencyjnej lub umowy na warunkach zlecenia zawartej z jednostką gospodarki...