Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Gd 869/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-25

zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia 2019 r. do marca 2020 r. oraz dokonania zabezpieczenia na majątku oddala skargę. 1...
' lub 'organ pierwszej instancji') z dnia 21 stycznia 2022 r. w przedmiocie określenia Spółce przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług...

I SA/Łd 920/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-16

kwot zobowiązań w podatku od towarów i usług za niektóre miesiące 2020 r. oraz przybliżonych kwot odsetek za zwłokę, a także zabezpieczenia na majątku Spółki wykonania ww...
Celno-Skarbowego w P (dalej także: 'NUS') z [...] r. z dnia [...] r. w części dotyczącej ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług...

I SA/Gl 737/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-01

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług...
. nr [...] określającą wobec Przedsiębiorstwa A Sp. z o.o. w M. (dalej: Spółka, strona, skarżąca) przybliżoną kwotę zwrotu podatku od towarów i usług za IV kwartał 2018 r. w wysokości...

I SA/Ol 748/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-13

za zwłokę w podatku od towarów i usług za miesiące: czerwiec-wrzesień 2016 r. oddala skargę. Spółka A z siedzibą w W. (dalej jako strona, Spółka, podatnik, skarżąca) wniosła...
określenia i zabezpieczenia na majątku podatnika przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego oraz odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług za miesiące czerwiec-wrzesień...

I SA/Ol 625/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-17

., zabezpieczył na majątku A. Spółka z.o.o. (dalej Spółka, Skarżąca) przewidywane kwoty zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za czerwiec-wrzesień 2016 r. w łącznej...
, dokonał zabezpieczenia podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2016 r. oraz podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. W ocenie Spółki...

I SA/Gd 870/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-25

zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące: maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2020 r., luty, marzec, kwiecień 2021 r...
przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące: maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2020 r., luty, marzec...

I SA/Go 258/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-10-27

podatnika przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług wraz z odsetkami oraz kwotą dodatkowego zobowiązania podatkowego 1. Uchyla zaskarżoną decyzję...
.; dalej: o.p.) określił dla A. spółki jawnej (skarżącej) przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za okres od [...] stycznia 2018 r...

III SA/Wa 1076/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-25

Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2022 r. nr [...] w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV...
przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2020 r. w wysokości 60.729 zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 2.299 zł, przybliżoną...

I SA/Łd 272/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-14

, na podstawie zarządzeń zabezpieczenia wydanych 26 października 2021 r., obejmujących zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące od lutego do grudnia 2020 r...
przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od lutego do grudnia 2020 r, w łącznej kwocie 765.189 zł...

I SA/Gd 25/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-07

2021 r. określającą R. C. (dalej jako podatnik lub Skarżący), w podatku od towarów i usług:, a) przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego za:, - sierpień 2016 r...
rozliczenia podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2016 r., W związku z ustaleniami dokonanymi w toku prowadzonej kontroli podatkowej Naczelnik US...
1   Następne >   +2   +5   7