Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Łd 497/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-10-20

w przedmiocie określenia przybliżonych kwot zobowiązań w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2021r. wraz z odsetkami za zwłokę oraz zabezpieczenia na majątku strony...
-Skarbowego w Łodzi wobec A. R. w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w związku z rozliczeniem podatku od towarów i usług za poszczególne okresy od stycznia...

I SA/Łd 543/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-30

kwoty zobowiązań w podatku od towarów i usług za miesiące listopad-grudzień 2018 r. oraz przybliżone kwoty odsetek za zwłokę a także zabezpieczenie na majątku Spółki...
-skarbowa w zakresie podatku od towarów i usług za okres od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. W toku kontroli celno-skarbowej organ pierwszej instancji uznał...

I SA/Gd 869/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-25

zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia 2019 r. do marca 2020 r. oraz dokonania zabezpieczenia na majątku oddala skargę. 1...
' lub 'organ pierwszej instancji') z dnia 21 stycznia 2022 r. w przedmiocie określenia Spółce przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług...

I SA/Łd 920/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-16

kwot zobowiązań w podatku od towarów i usług za niektóre miesiące 2020 r. oraz przybliżonych kwot odsetek za zwłokę, a także zabezpieczenia na majątku Spółki wykonania ww...
Celno-Skarbowego w P (dalej także: 'NUS') z [...] r. z dnia [...] r. w części dotyczącej ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług...

I SA/Łd 723/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-12-06

przybliżonych kwot zobowiązań w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2020 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Łódzkiego Urzędu...
., w której określił przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego T. M. - dalej także: 'Skarżący' lub 'Strona', w podatku od towarów i usług za miesiące: I-VII 2020 r. w łącznej...

I SA/Gl 737/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-01

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług...
. nr [...] określającą wobec Przedsiębiorstwa A Sp. z o.o. w M. (dalej: Spółka, strona, skarżąca) przybliżoną kwotę zwrotu podatku od towarów i usług za IV kwartał 2018 r. w wysokości...

I SA/Ol 748/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-13

za zwłokę w podatku od towarów i usług za miesiące: czerwiec-wrzesień 2016 r. oddala skargę. Spółka A z siedzibą w W. (dalej jako strona, Spółka, podatnik, skarżąca) wniosła...
określenia i zabezpieczenia na majątku podatnika przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego oraz odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług za miesiące czerwiec-wrzesień...

I SA/Ol 625/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-17

., zabezpieczył na majątku A. Spółka z.o.o. (dalej Spółka, Skarżąca) przewidywane kwoty zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za czerwiec-wrzesień 2016 r. w łącznej...
, dokonał zabezpieczenia podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2016 r. oraz podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. W ocenie Spółki...

I SA/Sz 398/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-28

. nr [...] w sprawie:, 1) określenia Spółce przybliżonej kwoty nienależnego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług oraz kwoty odsetek...
przybliżonej kwoty nienależnego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług wraz z odsetkami za zwłokę od tych należności, obliczone na dzień...

I SA/Gd 870/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-25

zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące: maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2020 r., luty, marzec, kwiecień 2021 r...
przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące: maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2020 r., luty, marzec...
1   Następne >   +2   +5   10