Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol

I SA/Ke 114/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-02-09

480/10 w sprawie ze skarg B. S. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2004r. z dnia...
[...]. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2004r. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2004r. z dnia...

I SA/Sz 366/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-21

Administracji Skarbowej z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za okresy od stycznia...
2018 r., nr [...], w części dotyczącej podatku od towarów i usług za styczeń-listopad 2015 r.:, 1) uchylił decyzję organu I instancji z 28 stycznia 2022 r. w części...

I SA/Kr 1294/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-30

postępowania dotyczącego określenia kwoty podatku od towarów i usług (należnego w związku z przywozem towarów dopuszczonych do obrotu na podstawie dokumentu SAD OGL [...] z dnia...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz naruszenie prawa materialnego, tj. art. 37 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U....

I SA/Kr 1299/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-30

dotyczącego określenia kwoty podatku od towarów i usług (należnego w związku z przywozem towarów dopuszczonych do obrotu na podstawie dokumentu SAD OGL [...] z dnia...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz naruszenie prawa materialnego, tj. art. 37 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U....

I SA/Kr 1297/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-30

dotyczącego określenia kwoty podatku od towarów i usług (należnego w związku z przywozem towarów dopuszczonych do obrotu na podstawie dokumentu SAD OGL [...] z dnia...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz naruszenie prawa materialnego, tj. art. 37 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U....

I SA/Kr 1296/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-30

dotyczącego określenia kwoty podatku od towarów i usług (należnego w związku z przywozem towarów dopuszczonych do obrotu na podstawie dokumentu SAD OGL [...] z dnia...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz naruszenie prawa materialnego, tj. art. 37 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U....

I SA/Kr 1293/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-30

postępowania dotyczącego określenia kwoty podatku od towarów i usług (należnego w związku z przywozem towarów dopuszczonych do obrotu na podstawie dokumentu SAD OGL [...] z dnia...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz naruszenie prawa materialnego, tj. art. 37 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U....

I SA/Kr 1295/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-30

postępowania dotyczącego określenia kwoty podatku od towarów i usług (należnego w związku z przywozem towarów dopuszczonych do obrotu na podstawie dokumentu SAD OGL [...] z dnia...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz naruszenie prawa materialnego, tj. art. 37 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U....

I SA/Kr 1298/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-30

dotyczącego określenia kwoty podatku od towarów i usług (należnego w związku z przywozem towarów dopuszczonych do obrotu na podstawie dokumentu [...] [...] z dnia...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz naruszenie prawa materialnego, tj. art. 37 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U....

III SA/Gl 648/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-16

Podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2010 r., w kwocie 29.812 zł., Decyzja Organu odwoławczego zapadła w następującym stanie...
w podatku od towarów i usług za grudzień 2010 r. Stało się tak, ponieważ organ podatkowy zakwestionował odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług związanego z usługą...
1   Następne >   +2   +5   +10   61