Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

I FSK 1474/08 - Wyrok NSA z 2008-10-22

udzielenia pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności adwokata wykonywanych z urzędu 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od J...
. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) (dalej; ustawa o VAT) wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług., 1.3. W zażaleniu podatnik wniósł...

I SA/Gd 1233/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-11-06

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić wniosek. P. S. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w S. (dalej jako 'Skarżący') wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Gdańsku skargę na w/w interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług., W toku postępowania...

I SA/Gd 529/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-06-26

w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 26 marca 2018 r. nr [...], [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: od stycznia...
2018 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: od stycznia do grudnia 2011 r., od stycznia do grudnia 2012 r. i od stycznia do grudnia 2013 r., Uzasadniając...

I SA/Go 296/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-11-14

na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za III kwartał 2013 r. postanawia: oddalić wniosek. S...
Sp. z o.o. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2017 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za III kwartał 2013 r...

III SA/Wa 1841/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-17

zobowiązania podatkowego oraz wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w podatku od towarów i usług za okres...
do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w podatku od towarów i usług za okres od lipca do grudnia 2011 r., Na rozprawie przed WSA w Warszawie 5 kwietnia 2016 r...

III SA/Wa 1841/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-15

podatkowego oraz wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w podatku od towarów i usług za okres od lipca do grudnia...
okres rozliczeniowy w podatku od towarów i usług za okres od lipca do grudnia 2011 r., Na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w dniu 15 listopada...

III SA/Wa 1841/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-17

zobowiązania podatkowego oraz wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w podatku od towarów i usług za okres od lipca...
do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w podatku od towarów i usług za okres od lipca do grudnia 2011 r., Na rozprawie przed WSA w Warszawie 5 kwietnia 2016 r...

I SA/Ol 131/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-06-03

: A.B. oraz C.D. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2007r...
., w związku z wniesioną skargą A.R. na wymienioną wyżej decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2007r...

I SA/Ol 704/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-12-03

. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku od towarów i usług za I kwartał 2008 r. postanawia: oddalić wniosek o wyłączenie...
w Olsztynie skargę na ww. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za I kwartał 2008 r., Na rozprawie w dniu 27 listopada 2014 r. stawił...

I FSK 1249/16 - Postanowienie NSA z 2018-06-12

indywidualną Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: wyłączyć sędziego NSA Hieronima Sęka od udziału...
Finansów z dnia 29 lipca 2013 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług, wydaną z wniosku Kurii [...] z dnia 6 kwietnia 2011 r., jako osoby prawnej, której organem...
1   Następne >   +2   +5   9