Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania decyzji X

I SA/Wr 841/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-09

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za I/2006...
kontrolne a następnie podatkowe, miało na celu zbadanie poprawności rozliczeń Spółki z tytułu podatku od towarów i usług z Budżetem Państwa a nie badanie sytuacji...