Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol

I SA/Rz 705/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-25

. nr [...] o zaliczeniu S. M. (dalej: Skarżący) zwrotu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w wysokości 40.000,00 zł na poczet:, należności głównej w podatku od towarów i usług za luty...
2013 r. w kwocie 907,00 zł, odsetek za zwłokę od należności głównej w podatku od towarów i usług za luty 2013 r. w kwocie 305,00 zł, należności głównej w podatku od towarów...

I SA/Go 91/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-05-04

Izby Administracji Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy zaliczenia zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług...
za styczeń 2014 r. na poczet zaległości w podatku od towarów i usług za II kwartał 2020 r. postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia. L. spółka...

III SA/Wa 1777/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-16

Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji w sprawie należności z tytułu podatku od towarów i usług...
. nr [...] określił spółce zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do czerwca 2013 r. oraz określił nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym...

I SA/Rz 19/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-02-01

I Finansowym na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) listopada 2010 r., Nr (...), w przedmiocie podatku od towarów i usług...
w podatku od towarów i usług za maj 2009 r., domagając się jej uchylenia, jak również uchylenia poprzedzającej ją decyzji organu I instancji. Jednocześnie z wyżej wymienioną...

I SA/Kr 411/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-16

[...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług oraz orzeczenia o odpowiedzialności solidarnie ze spółką oraz drugim wspólnikiem...
za zaległość podatkową spółki cywilnej z tytułu podatku od towarów i usług za grudzień 2007 r. postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. Niniejsza sprawa została...

I FSK 1149/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-27

orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za maj 2010 r. postanawia: 1) sprostować...
'w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za marzec i kwiecień 2010 r...

III SA/Wa 3191/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-13

postępowania decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2006 r. postanawia: wstrzymać wykonanie decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli...
w W. z dnia [...] sierpnia 2016 r., w przedmiocie odmowy uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe...

I SA/Łd 564/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-17

od towarów i usług za III kwartał 2011 r. oraz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na IV kwartał 2011 r. postanawia: odmówić wstrzymania wykonania...
do wniesienia odwołania Z. K. od decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za III kwartał 2011 r. oraz nadwyżkę podatku naliczonego...

I SA/Łd 733/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-09-01

:[...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2010 r. p o s t a n a w i a: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. K. B...
podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2010 r. W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Uzasadniając ów wniosek autor skargi...

I SA/Ol 330/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-12

terminu dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za listopad 2014 r. postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia. WSA/post.1 - sentencja...
od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), przedłużył Spółce A termin dokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100