Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wiążące informacje stawkowe X

I SA/Łd 973/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-29

: organ) o sklasyfikowania towaru 'fartuch z laminatem foliowym' według Nomenklatury scalonej na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Organ w wiążącej...
i usług w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz...

I SA/Łd 974/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-29

' według Nomenklatury scalonej na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Organ w wiążącej informacji stawkowej (dalej: WIS) z dnia [...] r. wskazał, że towar...
'fartuch medyczny ochronny' klasyfikowany jest do działu CN 62 oraz określił stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku...

I SA/Łd 975/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-29

' według Nomenklatury scalonej na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Organ w wiążącej informacji stawkowej (dalej: WIS) z dnia [...] r. wskazał, że towar...
'fartuch medyczny ochronny' klasyfikowany jest do działu CN 62 oraz określił stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku...