Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

I SA/Łd 356/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-23

[...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie uznania komornika sądowego za podatnika podatku od towarów i usług oraz opisu na fakturze wykonanej usługi...
., zakwestionował interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z [...] r., w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie...

I SA/Kr 111/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-09

niejawnym sprawy ze skargi U.P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 25 września 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia...
podatku od towarów i usług., Dyrektor Izby Skarbowej działający z upoważnienia Ministra Finansów przesłał przedmiotową skargę wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią...

I SA/Gl 564/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-09-09

zażaleniowego w sprawie odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego odpowiedzialności osoby trzeciej w podatku od towarów i usług za grudzień 2013 r. i poszczególne...
w sprawie odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego odpowiedzialności osoby trzeciej w podatku od towarów i usług za grudzień 2013 r. i poszczególne miesiące 2014 r...

III SA/Gl 1638/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-30

właściwego do spraw finansów publicznych w kwestii podatku od towarów i usług postanawia: stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę sądowi właściwemu - Wojewódzkiemu...
indywidualnej wydanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w kwestii podatku od towarów i usług., Skarga, wbrew zaadresowaniu na skardze, została skierowana...

I SA/Go 343/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-10-18

na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług., Wojewódzki Sąd...
od towarów i usług postanawia 1. Uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 2. Przekazać na rachunek bankowy...

I SA/Gl 1251/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-09-21

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A S.A. w S. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług p o s...
od towarów i usług przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: 'organ interpretacyjny') w dniu [...]., Z dołączonego do skargi odpisu aktualnego z Krajowego...

I SA/Bd 444/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2021-11-22

[...] r. w przedmiocie podatku od towarów i usług., Pismem z dnia 5 października 2021 r. skarżąca wniosła o przekazanie skargi zgodnie z art. 59 § 1 ustawy z dnia 30...
., wniosła do tut. Sądu skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. w przedmiocie podatku od towarów i usług. Zauważyć...

I SA/Wr 1301/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-19

od towarów i usług postanawia stwierdzić swoją niewłaściwość i sprawę przekazać zgodnie z właściwością miejscową Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gorzowie...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi 'A' na interpretację indywidualną Ministra Finansów (Dyrektora Izby Skarbowej w P.) z dnia [...] 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku...

III SA/Wa 1199/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-07

. nr 0114-KDIP1-1.4012.85.2019.1.AM w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: stwierdzić swoją niewłaściwość miejscową i przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi...

I SA/Gl 988/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-11-20

. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598 i 1852), przekazuje się Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu. Z kolei art. 59 § 1 ppsa stanowi...
1   Następne >   +2   +5   +10   28