Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

I FNP 10/19 - Wyrok NSA z 2020-07-07

w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty i kwiecień 2010 r. oddala skargę...
ze skargi Spółki na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 lipca 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty i kwiecień 2010 r., 2. Pismem z 13...

I FNP 5/15 - Wyrok NSA z 2016-05-25

. z dnia 24 lutego 2010 r. dotyczących podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2006 r. oddala skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego...
lutego 2010 r. dotyczących podatku od towarów i usług za 2006 r., Od powyższego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Spółka pismem z dnia 3 czerwca 2015 r. wniosła...

I FNP 3/18 - Wyrok NSA z 2018-10-11

podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2007 r. 1) oddala skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku, 2) zasądza od M. G. na rzecz...
/Gd 439/14, którym oddalono skargę M. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z 13 stycznia 2014 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące...

I FNP 6/16 - Wyrok NSA z 2017-03-22

. sygn. akt III SA/Gl 1587/12 w sprawie ze skargi I. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 30 lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1...
. wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług., 1.2. W uzasadnieniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że w kontekście zgromadzonego materiału dowodowego sąd...

I FNP 4/16 - Wyrok NSA z 2017-03-22

. sygn. akt III SA/Gl 1586/12 w sprawie ze skargi I. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 30 lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1...
. wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług., 1.2. W uzasadnieniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że w kontekście zgromadzonego materiału dowodowego sąd...

I FNP 7/16 - Wyrok NSA z 2017-03-22

. sygn. akt III SA/Gl 1584/12 w sprawie ze skargi I. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 30 lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1...
. wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług., 1.2. W uzasadnieniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że w kontekście zgromadzonego materiału dowodowego sąd...

I FNP 3/16 - Wyrok NSA z 2017-03-22

. sygn. akt III SA/Gl 1585/12 w sprawie ze skargi I. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 30 lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1...
. wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług., 1.2. W uzasadnieniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że w kontekście zgromadzonego materiału dowodowego sąd...

I FNP 5/16 - Wyrok NSA z 2017-03-22

. sygn. akt III SA/Gl 1583/12 w sprawie ze skargi I. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 30 lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1...
. wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług., 1.2. W uzasadnieniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że w kontekście zgromadzonego materiału dowodowego sąd...

I FNP 2/16 - Wyrok NSA z 2017-03-22

. sygn. akt III SA/Gl 1582/12 w sprawie ze skargi I. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 30 lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1...
1582/12, w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z 30 lipca 2012 r. wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług., 1.2. W uzasadnieniu wyroku...

I FNP 2/18 - Wyrok NSA z 2018-10-11

podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia 2008 r. do stycznia 2009 r., marzec 2009 r. oraz II i III kwartał 2009 r. 1) oddala skargę o stwierdzenie niezgodności...
w Gdańsku z 19 września 2014 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia 2008 r. do stycznia 2009 r., marzec 2009 r., a także II...
1   Następne >   +2   +5   8