Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

I SA/Rz 98/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-05-22

niejawnym, sprawy ze skargi M. U. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) listopada 2018 r. nr (...); (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług...
, w piętnastym wierszu od góry, poprzez wpisanie w miejsce błędnego określenia przedmiotu zaskarżonej decyzji: 'w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od maja...

II SA/Wa 1684/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) pełnomocnik D. K. powinien wystawić dla niej fakturę dla udokumentowania świadczenia usługi i poniesionych...
pełnomocnika (Kancelarię Adwokacką) z D. K., gdyż tam wymieniona została cena za wykonanie usługi. W sytuacji przedłożenia przez pełnomocnika jedynie oświadczenia organ...