Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

I FSK 2097/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

podatku od towarów i usług za luty 2005 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy, 2...
podatku od towarów i usług za luty 2005r., Sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan faktyczny ustalony przez organy podatkowe w niniejszej sprawie., 1.2. Decyzją...

I FSK 2119/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
marca 2008r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r., Sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan faktyczny ustalony przez organy podatkowe...

I FSK 2115/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2005 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
z dnia 20 marca 2008r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2005 r., Sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan faktyczny ustalony przez organy...

I FSK 2114/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2004 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
20 marca 2008r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2004 r., Sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan faktyczny ustalony przez organy...

I FSK 2098/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2005 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
marca 2008 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2005 r., Sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan faktyczny ustalony przez organy podatkowe...

I FSK 2156/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2006 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
20 marca 2008 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2006 r., Sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan faktyczny ustalony przez organy...

I FSK 2154/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2005 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
. w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2005 r., Sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan faktyczny ustalony przez organy podatkowe w niniejszej...

I FSK 2118/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2005 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
2008r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2005 r., Sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan faktyczny ustalony przez organy podatkowe...

I FSK 2155/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2005 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
z dnia 20 marca 2008 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2005 r., Sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan faktyczny ustalony przez organy...

I FSK 2117/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2005 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
marca 2008r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2005 r., Sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan faktyczny ustalony przez organy podatkowe...
1   Następne >   3