Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

III SA/Kr 458/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-18

360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych) powiększone o należną stawkę podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu...

II SA/Go 810/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-15

od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. Decyzją z dnia [...] lipca 2016 r., nr [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor...
Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na rzecz adwokata S.S. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, powiększoną o należną stawkę podatku...

VI SA/Wa 1598/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-22

ze złożoną ofertą i planowanym okresem świadczenia usług od dnia [...] stycznia 2012r. - określa obowiązki oferenta, który zobowiązany jest do zagwarantowania...