Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

II SA/Sz 551/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-21

na rzecz radcy prawnego T. Z. kwotę [...] ([...]) złotych zawierającą należny podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną...

III SA/Lu 390/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-12-27

złotych dwadzieścia groszy) podatku od towarów i usług. Decyzją z dnia [...] maja 2018 r. (nr [...]) Dyrektor Zakładu Karnego - na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a....

I OSK 179/07 - Wyrok NSA z 2007-12-07

) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego wraz ze stawką podatku od towarów i usług. I OSK 179/07, UZASADNIENIE, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem...

II SA/Bk 478/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-11-22

świadczenia waloryzowanego corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wykładnia językowa przepisu wyraźnie przesądza o waloryzacji kwoty...
waloryzowanego corocznie o średni wskaźnik wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych, określony w ustawie budżetowej, w przypadku, gdy obowiązek zwrotu powstał w latach następujących...