Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

IV SA/Wa 894/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-21

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 106) o podatku od towarów i usług. Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 15 u.p.t.u., działalność rolniczą stanowi...
o podatku od towarów i usług rozumie się usługi, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Wśród usług rolniczych w załączniku tym, w pozycji 35, wymienia się usługi...