Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

I SA/Ke 466/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-10-16

podatku od towarów i usług za czerwiec 2008 r.,, - [...]w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień, 2008 r.,, - [...]w przedmiocie podatku od towarów i usług...
za listopad, 2008 r.,, - [...]w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień, 2008 r.,, - [...]w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za, 2008 r...

I SA/Łd 439/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-12-09

Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr UNP: [...] [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2014 r. i styczeń 2015 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
i ust. 2 pkt 1 lit. a, art. 86a ust. 1 pkt 1, art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a i pkt 4 lit. b, art. 99 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

I FSK 1136/18 - Wyrok NSA z 2022-06-08

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy miesięczne od października 2015 r...
2017 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy miesięczne od października 2015 r. do marca 2016 r. - na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

I SA/Rz 810/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-02-04

od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z [...] czerwca 2013 r. w sprawie podatku od towarów i usług, o numerach:, 1. [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług...
za styczeń 2010 r.,, 2. [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2010 r.,, 3. [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2010 r.,, 4...

I SA/Rz 826/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-02-04

od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z [...] czerwca 2013 r. w sprawie podatku od towarów i usług, o numerach:, 1. [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług...
za maj 2013 r.,, 2. [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2013 r.,, 3. [...] - w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2013 r.,, 4...

I SA/Bk 272/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-05

Skarbowej w B. z dnia [...] lutego 2018 r. Nr [...] w przedmiocie określenia podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2016 r. oraz obowiązku zapłaty podatku...
od towarów i usług za listopad i grudzień 2016 r. na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu...

I SA/Rz 691/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-30

podatku od towarów i usług za październik 2008 r. postanawia odmówić przywrócenia terminu do złożenia skargi. Wnioskiem z dnia 29 czerwca 2015 r. nadanym tego samego dnia...
z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2008 r., W uzasadnieniu wskazała, że w dniu 24 czerwca 2015 r. powzięła...

I SA/Sz 514/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-11

grudnia 2010 r. Spółka złożyła w [...] Urzędzie Skarbowym w S. deklarację podatkową dla podatku od towarów i usług [...] za listopad 2010 r., w której wykazała kwotę nadwyżki...
nad należnym w wysokości [...] zł, wykazanej przez spółkę w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług [...] za listopad 2010 r., do czasu zakończenia czynności...

I FSK 1991/17 - Wyrok NSA z 2020-08-07

r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za kwiecień 2012 r. 1) oddala skargę...
terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za kwiecień 2012r. oddalił skargę. Wymieniony wyrok oraz pozostałe orzeczenia sądów...

I FSK 1899/17 - Wyrok NSA z 2020-08-07

2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za marzec 2012 r. 1) oddala skargę...
terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za marzec 2012r. oddalił skargę. Wymieniony wyrok oraz pozostałe orzeczenia sądów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100