Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 81/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-16

. z o. o., S. J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną decyzję w części obejmującej określenie...
w podatku od towarów i usług od importu towaru objętego wymienionym zgłoszeniem celnym uzupełniającym w łącznej kwocie [...]., Odwołanie od powyższej decyzji złożyli BJ i SJ...

I SA/Op 282/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-02

r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za lipiec 2010 r. oraz kwoty podatku do zapłaty, postanawia przyznać pełnomocnikowi...
(słownie: dwa dziewięćset pięćdziesiąt dwa), zawierającą podatek od towarów i usług w wysokości 552 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa). Postanowieniem z dnia 19...

I SA/Sz 16/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-11-20

Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za lipiec i listopad 2008 r...
pomocy prawnej udzielonej z urzędu, kwotę [...] zł ([...]) zawierającą podatek od towarów i usług w wysokości [...] zł (czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy...

I SA/Op 284/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-17

2016 r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za wrzesień 2010 r. oraz kwoty podatku do zapłaty, postanawia przyznać pełnomocnikowi...
Skarbowej w Opolu z dnia 29 kwietnia 2016 r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za wrzesień 2010 r. oraz kwoty podatku do zapłaty...

I SA/Op 279/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-15

2016 r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za kwiecień 2010 r. oraz kwoty podatku do zapłaty, postanawia przyznać pełnomocnikowi...
Skarbowej w Opolu z dnia 29 kwietnia 2016 r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za kwiecień 2010 r. oraz kwoty podatku do zapłaty...

I SA/Op 278/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-15

r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za marzec 2010 r. oraz kwoty podatku do zapłaty, postanawia przyznać pełnomocnikowi...
w Opolu z dnia 29 kwietnia 2016 r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za marzec 2010 r. oraz kwoty podatku do zapłaty., Powyższe...

I SA/Op 286/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-24

. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za listopad 2010 r. oraz kwoty podatku do zapłaty, postanawia przyznać pełnomocnikowi...
Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 4 maja 2016 r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za listopad 2010 r. oraz kwoty podatku...

I SA/Op 287/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-24

. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za grudzień 2010 r. oraz kwoty podatku do zapłaty, postanawia przyznać pełnomocnikowi...
oraz sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, kwotę 4.428 zł (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem), zawierającą podatek od towarów i usług...

I SA/Op 283/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-24

2016 r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za sierpień 2010 r. oraz kwoty podatku do zapłaty, postanawia przyznać pełnomocnikowi...
Skarbowej w Opolu z dnia 29 kwietnia 2016 r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za sierpień 2010 r. oraz kwoty podatku do zapłaty...

I SA/Op 280/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-27

2016 r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za maj 2010 r. oraz kwoty podatku do zapłaty, postanawia przyznać pełnomocnikowi...
oraz sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, kwotę 6.642 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa), zawierającą podatek od towarów i usług...
1   Następne >   +2   +5   +10   100