Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

I SA/Lu 785/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-19

wyrokiem Sąd Rejonowy stwierdził, że w odniesieniu do niektórych deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) K. C. po uprzednim podrobieniu przez siebie podpisu W. L...
do niektórych deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) K. C. po uprzednim podrobieniu przez siebie podpisu W. L., złożył je w Urzędzie Skarbowym. Okoliczność...

II SA/Wa 1863/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

360 zł, powiększone o należny podatek od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, uznając konieczność podwyższenia stawki minimalnej...
% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postanowieniem z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] Minister Administracji i Cyfryzacji, stosując...