Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

II SA/Sz 498/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-10

. rozrachunków oraz rozliczeń podatków od towarów i usług w Starostwie Powiatowym w G.. W treści pkt 1 ogłoszenia zamieszczono osiem wymagań niezbędnych dla kandydatów...
, w tym m.in. w pkt 1 ppkt g) - znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych...

I OSK 1705/19 - Wyrok NSA z 2020-05-27

pracy pracownika Wydziału Finansowego ds. rozrachunków oraz rozliczeń podatków od towarów i usług w Starostwie Powiatowym w G. Na stanowisko pracy wpłynęły dwie aplikacje...
nie spełnił niezbędnego wymogu dotyczącego znajomości przepisów ustawy o podatku od towarów i usług., W ocenie Sądu pierwszej instancji skarga jest zasadna, bowiem dokumentacja...

I SA/Po 644/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-20

2016 r., Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za II kwartał 2013 r. postanawia: utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie Postanowieniem z dnia 25 sierpnia...
i usług, skarżąca wykazała kwotę podatku do odliczenia i do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości [...] zł. Spółka załączyła kserokopię tytułu...

I SA/Op 114/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-01

nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznym decyzjom określającym zobowiązanie w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2009r. Wynikało to z faktu...
. i styczeń 2015 r. z tytułu sprzedanych towarów i usług pozyskał środki finansowe w wysokości 317.456 zł. Również prowadzenie egzekucji pieniężnej nie pozbawiało skarżącego...