Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Wr 134/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-18

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za styczeń 2013 r. wraz...
z należnym oprocentowaniem na poczet podatku od towarów i usług za czerwiec 2016 r. oddala skargę w całości. Zaskarżanym postanowieniem Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...

I SA/Wr 133/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-18

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia części nadpłaty w podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r...
. wraz z należnym oprocentowaniem na poczet podatku od towarów i usług za marzec 2014 r. i czerwiec 2016 r. oddala skargę w całości. Zaskarżanym postanowieniem Dyrektor Izby...

I SA/Gl 506/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-13

2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst Jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 685, ze zm., dalej jako u.p.t.u.), po rozpoznaniu zażalenia M. sp. z o.o. w B. (dalej jako Spółka...
, o których mowa powyżej., Dokonując rozliczenia podatku od towarów i usług za sierpień 2019 r., Spółka wykazała w deklaracji VAT-7 za ten miesiąc m.in.:, - dostawę krajową...

I SA/Rz 1096/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-02-06

. , - nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty z dnia 2 października 2012r. , - nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie 9.399 zł...
. za luty 2011r., - nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie 15.008 zł. za maj 2011r., - nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku...

I SAB/Wr 12/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-06-24

różnicy podatku od towarów i usług za styczeń oraz miesiące od marca do grudnia 2012 roku na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych I. zobowiązuje Naczelnika...
Urzędu Skarbowego W. do wydania w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi, postanowień w sprawie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za styczeń oraz miesiące...

I SA/Gd 498/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-07

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 lutego 2021 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądza...
dotyczącej podatku od towarów i usług., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny., Wnioskodawca jest firmą handlową zajmującą się dystrybucją na terenie Polski...

I FSK 516/15 - Wyrok NSA z 2016-10-11

zł), oraz stawki opodatkowania 63,1 %., Także w dniu 11 maja 2009 r. organ pierwszej instancji określił skarżącemu zobowiązanie w podatku od towarów i usług z tytułu...
w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym., Skarżący złożył odwołanie od decyzji dotyczącej wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług z tytułu...

I SA/Rz 110/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-04-28

przywrócenia statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług spółce A. s.c. M. S., E. K. (S.) - dalej zwanej spółką lub spółką A., z dniem zgłoszenia VAT-Z, utrzymał w mocy...
, z dniem 18 maja 2015 r., czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług., Tego samego dnia, tj. 14 lipca 2015 r. złożone zostało również zgłoszenie...

I SA/Rz 111/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-04-28

przywrócenia statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług spółce A. s.c. M. S., E. K. (S.) - dalej zwanej spółką lub spółką A., z dniem zgłoszenia VAT-Z, utrzymał w mocy...
, z dniem 18 maja 2015 r., czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług., Tego samego dnia, tj. 14 lipca 2015 r. złożone zostało również zgłoszenie...

I FSK 465/16 - Wyrok NSA z 2018-01-26

Skarbowej w O.) z dnia 17 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia 2009 r. do lipca 2010 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
Skarbowej w O. z dnia 17 grudnia 2014 r. o nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia 2009 r. do lipca 2010 r., Z uzasadnienia przedmiotowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100