Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Łd 539/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-12-12

zlikwidowanej spółki z o.o. z tytułu podatku od towarów i usług za I-IV 2012 r., VI-IX 2012r., I-II 2013 r. wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztami postępowania...
w Z. za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za miesiące styczeń-kwiecień i czerwiec-wrzesień 2012 r. oraz styczeń-luty 2013 r. w łącznej kwocie...

I SA/Lu 612/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-13

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację...
', 'Gmina', 'skarżąca', przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia...

I SA/Rz 127/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-04-17

, i na podstawie § 4 ust. 3 ulega ona podwyższeniu o kwotę podatku od towarów i usług, którego stawka - zgodnie z art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku...
od towarów i usług w kwocie 13,80 (trzynaście i 80/100) złotych, za pomoc prawną udzieloną z urzędu. Przedmiotem skargi jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia...

I SA/Rz 882/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-19

w Rzeszowie wynagrodzenie adwokat A.S. w kwocie 110,70 (sto dziesięć i 70/100) złotych, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 20,70 (dwadzieścia i 70/100) złotych...
podatek od towarów i usług, w kwocie 20,70 zł. ...

I SA/Wr 1255/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-27

z urzędu w kwocie 219,60 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście 60/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 39,60 zł. Wójt Gminy Z. decyzją z dnia [...], nr [...], ustalił...
prawnemu S. M. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 219,60 zł (dwieście dziewiętnaście 60/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 39,60 zł. ...

I SA/Rz 536/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-14

w Rzeszowie wynagrodzenie adwokat A.S. - Kancelaria Adwokacka w kwocie 110,70 (sto dziesięć i 70/100) złotych, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 20,70 (dwadzieścia...
110,70 (sto dziesięć i 70/100) złotych, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 20,70 (dwadzieścia i 70/100) złotych, za pomoc prawną udzieloną z urzędu. ...

I SA/Rz 538/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-14

w Rzeszowie wynagrodzenie adwokat A.S. - Kancelaria Adwokacka w kwocie 110,70 (sto dziesięć i 70/100) złotych, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 20,70 (dwadzieścia...
z urzędu (Dz.U. z 2019 r. poz. 18), przyznał adwokat A. S. - Kancelaria Adwokacka w R. kwotę 110,70 (sto dziesięć i 70/100) złotych, w tym podatek od towarów i usług w kwocie...

I SA/Rz 539/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-12

adwokat N.S.-K. w kwocie 73,80 (siedemdziesiąt trzy 80/100) złotych, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 13,80 (trzynaście 80/100) złotych, za pomoc prawną udzieloną...
z urzędu, która nie została opłacona, obejmującą kwotę wynagrodzenia netto, w wysokości 60 zł, powiększoną o należny od tego wynagrodzenia podatek od towarów i usług, w kwocie...

I SA/Rz 457/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-07-21

Administracyjnego wynagrodzenie radcy prawnemu M.Ł. w kwocie 221,40 (dwieście dwadzieścia jeden i 40/100) złotych, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 41,40...
do § 4 ust. 3 ulega ona podwyższeniu o kwotę podatku od towarów i usług, którego stawka, wynosi 23 %. Łączna kwota wynagrodzenia dla radcy prawnego wyniosła 221, 40 zł. ...

I SA/Rz 538/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-12

adwokat N.S.-K. w kwocie 73,80 (siedemdziesiąt trzy 80/100) złotych, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 13,80 (trzynaście 80/100) złotych, za pomoc prawną udzieloną...
wynagrodzenia netto, w wysokości 60 zł, powiększoną o należny od tego wynagrodzenia podatek od towarów i usług, w kwocie 13,80 zł. ...
1   Następne >   +2   +5   10