Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Kr 567/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-10

od towarów i usług VAT-R, wybierając rezygnację ze zwolnienia od tego podatku od dnia 1 września 2008 r. Natomiast z podatkowej księgi przychodów i rozchodów za 2011 r. wynika...
Polski stwierdzono, iż J. H. ujmował podatek od towarów i usług podlegający odliczeniu w ewidencji zakupów prowadzonej dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług...

I SA/Gd 211/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-26

'u.p.d.o.f.', u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z działalności uważa się przychód pomniejszony o należny...
podatek od towarów i usług., Powołując się na poglądy wyrażone w wyrokach: Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2013 r. sygn. akt II FSK 1545/11...

I SA/Gd 210/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-26

', u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z działalności uważa się przychód pomniejszony o należny podatek...
od towarów i usług. Takie daleko idące rozróżnienie nie jest zasadne, bowiem mechanizm i konstrukcja prawna podatku określanego na gruncie prawa krajowego jako 'podatek...

II FSK 3371/15 - Wyrok NSA z 2018-01-11

w Polsce oraz za granicą, w tym we Francji. W odniesieniu do wydatków dokonanych na terytorium Polski stwierdzono, iż skarżący ujmował podatek od towarów i usług podlegający...
odliczeniu w ewidencji zakupów prowadzonej dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług, a koszty uzyskania przychodów kwalifikował w podatkowej księdze przychodów...

I SA/Gd 86/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-06

jego wprowadzenia, było prawne wyeliminowanie możliwości opodatkowania podatkiem dochodowym należnego podatku od towarów i usług VAT (wprowadzonego w kwietniu 1994 r...
obowiązek implementacji unijnych dyrektyw podatku od wartości dodanej do krajowej ustawy o podatku od towarów i usług. Implementacja ta znalazła wyraz w przepisach ustawy...

II FSK 3623/15 - Wyrok NSA z 2016-03-04

stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w tym właśnie roku. Wówczas przecież zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług za miesięczne okresy rozliczeniowe 2006...
mógłby zaistnieć dopiero z upływem terminu przedawnienia, a więc najwcześniej z początkiem 2012 r. dla okresów rozliczeniowych podatku od towarów i usług od stycznia...

II FSK 2128/16 - Wyrok NSA z 2018-07-31

dodanej należny na terytorium innego kraju UE w sytuacji przyznania możliwości pomniejszenia przychodu tylko o należny krajowy podatek od towarów i usług jest przejawem...
wyeliminowanie możliwości opodatkowania podatkiem dochodowym należnego podatku od towarów i usług VAT (wprowadzonego w kwietniu 1994 r.), czyli wyeliminowanie możliwości...

I SA/Kr 829/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-09

r. nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług, , , - s k a r g ę o d d a l a -, , , , Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...
), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2010r. jak i w stanie...

I SA/Gd 682/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-11

. Wnioskodawca jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, i w ramach swojej działalności zaopatruje się w ościennych nadleśnictwach oraz u prywatnych...
właścicieli lasów - rolników, którzy zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm...

I SA/Ol 267/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-08-08

otrzymanych przez podatnika pieniędzy o należny podatek od towarów i usług. Możliwość taka wynika z regulacji art. 14 ust. 1 ww. ustawy, który dotyczy jednak przychodu...
, do przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług oraz zwróconej różnicy podatku od towarów i usług...
1   Następne >   +2   +5   +10   100