Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek do sprzedaży detalicznej X

III SA/Wa 790/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-14

towarów po odliczeniu podatku od towarów i usług. W przyszłości Spółka zamierza zmienić proces ewidencji sprzedaży w sklepach stacjonarnych w ten sposób, że klient...
jej udokumentowania, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, tj. przez wystawienie faktury VAT, będzie możliwa do zakwalifikowania jako sprzedaż na rzecz przedsiębiorcy. Tym samym...

I SA/Po 517/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

, które funkcjonuje na gruncie podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zasadnicza część świadczenia nadaje charakter całemu świadczeniu, a czynności pomocnicze dzielą los...
o podatku od sprzedaży detalicznej poprzez uznanie, że użycie pojęcia 'usługi towarzyszącej zbywanemu towarowi' ustanawia normę, zgodnie z którą za każdym razem...