Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek do sprzedaży detalicznej X

I SA/Po 517/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

, które funkcjonuje na gruncie podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zasadnicza część świadczenia nadaje charakter całemu świadczeniu, a czynności pomocnicze dzielą los...
o podatku od sprzedaży detalicznej poprzez uznanie, że użycie pojęcia 'usługi towarzyszącej zbywanemu towarowi' ustanawia normę, zgodnie z którą za każdym razem...