Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

I SA/Kr 1761/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-18

- Decyzjami z dnia 15 kwietnia 2010r. o numerach od [...] do [...]Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił P. G. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług...
zatem przepisy art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz § 14 ust. 2...