Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

I SA/Bk 454/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-10-10

, opłaty paliwowej i podatku od towarów i usług z tytułu importu oleju napędowego oddala skargę Po zakończeniu postępowania celnego, Naczelnik P. Urzędu Celno-Skarbowego w B...
należną kwotę podatku akcyzowego, opłaty paliwowej i podatku od towarów i usług od towaru w postaci 700 litrów oleju napędowego wprowadzonego na obszar celny Unii w okresie...

I SA/Ol 321/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-27

W. W. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]' nr '[...]', '[...]', '[...]' w przedmiocie określenia kwoty podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług...
oraz opłaty paliwowej oddala skargi Decyzjami z dnia '[...]' Naczelnik Urzędu Celnego określił W.W. zobowiązania podatkowe w podatku oraz w podatku od towarów i usług...

I SA/Ol 40/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-06-05

od towarów i usług oraz opłaty paliwowej oddala skargi. Trzema decyzjami z dnia '[...]' Naczelnik Urzędu Celno - Skarbowego określił J.H. zobowiązania podatkowe w podatku...
akcyzowym i w podatku od towarów i usług, a także kwotę opłaty paliwowej w związku z wprowadzeniem na obszar celny Unii Europejskiej paliwa w łącznej ilości 2.610 I., Podstawę...

I SA/Ol 600/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-12-20

, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług oddala skargi. T. Ł. (powoływany dalej również jako strona, podatnik, odwołujący się, skarżący) wniósł do Wojewódzkiego...
'[...]' nr '[...]' w przedmiocie określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej, podatku od towarów i usług., Jak wynika z akt podatkowych przedstawionych Sądowi podatnik...

I SA/Ol 387/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-27

W. W. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]' nr '[...]', '[...]', '[...]' w przedmiocie określenia kwoty podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług...
, podatku od towarów i usług oraz opłaty paliwowej., Jak wynika z akt podatkowych przedstawionych Sądowi podatnik w połączonych przez tut. Sąd sprawach o sygn. akt od I SA/Ol...

I SA/Ol 237/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-09

Izby Celnej z dnia '[...]' nr '[...]', '[...]', '[...]' w przedmiocie określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz opłaty paliwowej...
i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwolnienie od podatku od towarów i usług zostało uzależnione od tego, by przywóz towarów znajdujących się w bagażu...

I SA/Ol 388/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-09-10

długu celnego, kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług oddala skargę Przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
, podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz opłaty paliwowej., Z uzasadnienia poddanego kontroli Sądu rozstrzygnięcia wynika, że przekraczając w dniach...

I SA/Ol 47/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-06-05

w sprawie określenia kwoty podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz opłaty paliwowej., Według ustaleń dokonanych przez NUCS, podatnik w okresie od lipca...
w sprawie długu celnego'). Następnie wydał cztery ww. decyzje z dnia z dnia '[...]' w sprawie określenia kwoty podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz opłaty...

I SA/Ol 708/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-01-21

Urzędu Celnego stwierdził powstanie długu celnego oraz określił podatek akcyzowy w wysokości 10.836 zł, podatek od towarów i usług w kwocie 8.834 zł oraz 2.353 zł opłaty...
i akcyzy (Dz. Urz. UE L 346 z dnia 29 grudnia 2007 r.). Z kolei zaś, w art. 56 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnienie od podatku od towarów i usług zostało...

I SA/Ol 562/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-25

, podatku od towarów i usług oddala skargi. A.L. (powoływany dalej również jako strona, podatnik, odwołujący się, skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
, opłaty paliwowej, podatku od towarów i usług., Jak wynika z akt podatkowych przedstawionych Sądowi podatnik w połączonych przez tut. Sąd sprawach o sygn. akt I SA/Ol...
1   Następne >   +2   +5   +10   20