Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

I SA/Wr 866/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-02

używanych środków transportowych nastąpiło bez podstawy prawnej. W uzasadnieniu Strona podniosła, iż powyższe transakcje podlegały ustawie o podatku od towarów i usług...
i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, jeżeli jedną ze stron tej umowy jest podatnik podatku od towarów...

I SA/Wr 874/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-02

sprzedaży towarów używanych, zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
, jeżeli jedną ze stron tej umowy jest podatnik podatku od towarów i usług. Skład orzekający stwierdził, iż przepis art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o opłacie skarbowej zawiera...

I SA/Wr 869/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-02

środków transportowych nastąpiło bez podstawy prawnej. W uzasadnieniu Strona podniosła, iż powyższe transakcje podlegały ustawie o podatku od towarów i usług...
, iż nie podlega opłacie skarbowej w myśl art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o opłacie skarbowej umowa sprzedaży towarów używanych, zwolniona od podatku od towarów i usług...

I SA/Wr 878/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-02

używanych, zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, jeżeli jedną ze stron...
tej umowy jest podatnik podatku od towarów i usług. Skład orzekający stwierdził, iż przepis art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o opłacie skarbowej zawiera trzy rodzaje...

I SA/Wr 867/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-02

transportowych nastąpiło bez podstawy prawnej. W uzasadnieniu Strona podniosła, iż powyższe transakcje podlegały ustawie o podatku od towarów i usług, więc wyczerpują...
opłacie skarbowej w myśl art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o opłacie skarbowej umowa sprzedaży towarów używanych, zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art...

III SA/Po 6/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-18

[...] pobranej od wydanych zaświadczeń VAT - 25, potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...
obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środków transportu i zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów...

III SA/Po 7/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-18

pobranej od wydanych zaświadczeń VAT - 25, potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...
potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środków transportu i zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004...

III SA/Po 516/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-18

bezsprzecznym jest, że przepis art. 105 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z załącznikiem...
, że przepis art. 105 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z załącznikiem do ustawy z dnia 9 grudnia 2000 r. o opłacie...

III SA/Gd 905/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-11-27

niejawnym sprawy ze skargi M. P. i M. N., na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 25 sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie długu celnego oraz podatku od towarów i usług...
w wysokości 1303,00 zł oraz kwotę podatku od towarów i usług z tytułu importów w wysokości 8358,00 zł., W skardze zawarli wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji...

III RN 229/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-13

1. Zawarta przez podatnika podatku od towarów i usług umowa sprzedaży towarów używanych, która jako czynność cywilnoprawna poddana jest co do zasady podatkowi od towarów...
i usług, lecz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
1   Następne >   +2   +5   +10   38