Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

III SA/Gl 1251/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-11

niejawnym sprawy ze skargi J. Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii zażalenia na postanowienie...
2015 r. Sąd odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług., Postanowienie...

I SA/Ke 2/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-04-27

z tytułu podatku od towarów i usług za marzec, sierpień i wrzesień 2012 r. postanawia: odrzucić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach postanowieniem z 24...
.) z dnia [...]nr [...] w przedmiocie określenia kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za marzec, sierpień i wrzesień 2012 r., Spółka złożyła...

I SA/Ke 3/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-04-27

z tytułu podatku od towarów i usług za luty i marzec 2013 r. postanawia: odrzucić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w K. postanowieniem z 24 stycznia 2017 r...
[...]nr [...] w przedmiocie określenia kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za luty i marzec 2013 r., Spółka złożyła zażalenie na powyższe postanowienie...

III SA/Wa 1152/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-10

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2016 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy 2011r., 2012., 2013 r. postanawia...
Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2016 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy 2011r., 2012., 2013 r., Pismem z dnia 5 lipca 2017 r. złożonym...

I SA/Ke 85/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-04-14

ze skargi K, W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2011 r. postanawia: odrzucić zażalenie...
. z z [...] r. nr [...]w przedmiocie podatku od towarów i usług za [...] r., Na postanowienie z 29 lutego 2016 r. K. W. wniósł zażalenie. Pismami z 11 marca 2016 r. Sąd...

I FZ 338/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-10

odrzucenia skargi w sprawie ze skargi M. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 3 grudnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2013...
- skargę M. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 3 grudnia 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2013 r., Strona złożyła zażalenie...

I FZ 23/24 - Postanowienie NSA z 2024-02-15

., nr 0201-IOA.4103.61.2021, w przedmiocie podatku od towarów i usług za IV kwartał 2015 r., I, II i IV kwartał 2016 r. oraz podatku do zapłaty na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy...
o podatku od towarów i usług za grudzień 2015 r., kwiecień, czerwiec i grudzień 2016 r. postanawia odrzucić zażalenie. Postanowieniem z 16 października 2023 r., sygn. akt...

I FZ 32/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-21

Informacji Skarbowej z 13 kwietnia 2021 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług., Sąd pierwszej instancji wskazał, że postanowieniem z 23 sierpnia 2021 r. odrzucił...
skargę Skarżącego na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 kwietnia 2021 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług, które to postanowienie...

I SA/Łd 764/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-22

w podatku od towarów i usług oraz orzeczenia o obowiązku zapłaty podatku za grudzień 2011 r. postanawia: odrzucić zażalenie. Postanowieniem z 14 grudnia 2016 r. Wojewódzki...
od towarów i usług oraz orzeczenia o obowiązku zapłaty podatku za grudzień 2011 r., W dniu 5 stycznia 2017 r. strona skarżąca złożyła zażalenie na powyższe postanowienie...

I SA/Rz 20/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-18

w sprawie ze skarg G.K. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w [.] z dnia [.] listopada 2015 r.: - nr [.] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2011 r...
. - nr [.] w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2011 r. - p o s t a n a w i a - odrzucić zażalenie. Postanowieniem z dnia 14 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
1   Następne >   +2   +5   +10   100