Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

I SA/Rz 275/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-11-08

A. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [.] z dnia [.] lutego 2019 r.: - nr [.] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2012 roku, - nr [.] w przedmiocie...
podatku od towarów i usług za marzec 2012 roku, - nr [.] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2012 roku, - nr [.] w przedmiocie podatku od towarów...

I SA/Rz 345/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-11-22

w O. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] marca 2018 r. - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2011...
roku, - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2011 roku, - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2011 roku - postanawia - odrzucić skargę kasacyjną...

I SA/Bk 171/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-09-04

od towarów i usług za styczeń i luty 2017 r. oraz obowiązku zapłaty podatku za ww. miesiące w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług p o s t a n...
Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] marca 2019 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń i luty 2017 r. oraz obowiązku zapłaty podatku za ww. miesiące w trybie...

I SA/Rz 242/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-11-09

od towarów i usług za wrzesień 2013 roku, - (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2013 roku, - (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad...
I, na posiedzeniu niejawnym spraw ze skarg W. B. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) lutego 2018 r. o numerach: - (...) w przedmiocie podatku...

I SA/Łd 298/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-05

Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr UNP: [...] w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny...
okres rozliczeniowy za czerwiec 2013 r. oraz określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za III i IV kwartał 2013 r. p o s t a n a w i a: 1...

I SA/Bk 203/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-09-14

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2013 r. p o s t a n a w i a: odrzucić skargę kasacyjną. Pełnomocnik skarżącego złożył w dniu 1 sierpnia 2016 r. skargę kasacyjną...
podatku od towarów i usług za grudzień 2013 r., Zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r...

I SA/Ke 607/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-05-21

z [...]. nr [...]w przedmiocie podatku od towarów i usług za I kwartał 2013 r. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Wyrokiem z 21 lutego 2018 r. Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Kielcach oddalił skargę A. G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za I kwartał 2013 r...

I SA/Gd 1195/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-18

niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 13 czerwca 2017 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług...
oddalił skargę wniesioną przez skarżącą A Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 13 czerwca 2017 r., w przedmiocie podatku od towarów i usług...

III SA/Gl 690/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-26

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii skargi kasacyjnej...
. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług. Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi...

I SA/Lu 309/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-01-17

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne...
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2012 r. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100