Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III FSK 3430/21 - Wyrok NSA z 2022-02-15

o odpowiedzialności skarżącego za zaległości podatkowe M. sp. z o. o. z siedziba w K. w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do maja 2014 r. wraz z odsetkami za zwłokę...
. z o. o. z siedzibą w K. (Spółka), za jej zaległości podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące od lipca do grudnia 2014 r., oraz za luty, marzec 2015 r...

I SA/Gl 1705/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-21

UNP: 2401-21-160463 UNP: 2401-21-160477 UNP: 2401-21-160485 w przedmiocie odpowiedzialności solidarnej osób trzecich za zaległość podatkową w podatku od towarów i usług...
w podatku od towarów i usług za czerwiec i listopad 2015 r. wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego., 2. Stan sprawy., 2.1. Decyzją z 30 grudnia 2020 r...

I SA/Sz 351/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-15

za zaległości w podatku od towarów i usług za grudzień 2015 r. i kwiecień 2016 r. wraz z odsetkami za zwłokę i koszty postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Dyrektor Izby...
. nr [...] orzekającą o solidarnej odpowiedzialności podatkowej T. J. jako członka zarządu Spółki z o.o. [...], za zaległości tej Spółki w podatku od towarów i usług za: - grudzień 2015 r...

I SA/Gl 1772/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-13

w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług za okres od grudnia 2013 r...
podatkowe spółki z tytułu kwot podatku od towarów i usług należnych do zapłaty za okres od grudnia 2013 r. do kwietnia 2014 r. w łącznej kwocie [...] zł (obejmującej należność...

I SA/Bk 167/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-12

podatkowej jako byłego członka zarządu za zaległości spółki z o.o. w podatku od towarów i usług za lipiec 2016 r. wraz z odsetkami za zwłokę oddala skargę Naczelnik...
zaistniałe w latach 2015 - 2016 w rozliczaniu podatku od towarów i usług przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie I. Sp. z o.o. w stosunku do ww. zaległości. Pismem...

I SA/Bk 297/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-10

członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za lipiec 2015 r., sierpień 2015 r., wrzesień 2015 r. wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztami...
jako: 'skarżący') jako byłego członka zarządu za zaległości podatkowe L. Sp. z o.o. z siedzibą w S. (dalej jako: 'Spółka') w podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień...

I SA/Gl 1601/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-07

w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę od tych zaległości w podatku od towarów i usług...
wysokość podatku od towarów i usług, za wskazane wcześniej dwa miesiące 2014 r., wydane na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zostały doręczone...

III SA/Wa 163/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-07

komplementariusza wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za luty i marzec 2014 r. oddala skargę 1. Zaskarżoną decyzja z dnia...
Sp. k., za ległości L. Sp. z o.o. Sp. k (dalej też jako 'Spółka komandytowa') z tytułu podatku od towarów i usług za 02,03/2014 r. w kwocie łącznej 1.063.798,00 zł wraz...

I SA/Gl 181/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-03

podatkowe W. Sp. z o.o. w B. (dalej jako Spółka), ponoszonej solidarnie z ww. Spółką z tytułu podatku od towarów i usług za III kw. 2017 r. w kwocie 470.944,00 zł wraz...
z odsetkami liczonymi na dzień wydania decyzji w wysokości 198.184,00 zł oraz podatku od towarów i usług do zapłaty na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów...

I SA/Sz 154/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-06-29

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości w podatku od towarów i usług za III kwartał 2014 r. wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego...
') z D. A. i S. Sp. z o. o. - w likwidacji z siedzibą w S., za zaległości podatkowe tej Spółki z tytułu podatku od towarów i usług za III kwartał 2014 r. w kwocie [...]zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   27