Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

III SA/Gl 104/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-17

niejawnym sprawy ze skargi M. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie wniosku o doręczenie...
[...] roku nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług., Dnia 19 lutego 2009 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) pełnomocnik M. Z. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

III SA/Gl 103/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-17

niejawnym sprawy ze skargi M. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie wniosku o doręczenie...
[...] roku nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług., Dnia 19 lutego 2009 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) pełnomocnik M. Z. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I SA/Gd 1211/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-24

niejawnym sprawy ze skargi B.P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług od lipca do października 2011...
Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] 2016 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług od lipca do października 2011 r., Pismem nadanym dnia 18 stycznia 2017 r...

I SA/Ke 252/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-10-10

Administracji Skarbowej w K.) z dnia [..] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień...
skargę A.B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K.) z [,,,]nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług...

III SA/Gl 1987/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-18

kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi M. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia 1. odmówić...
od towarów i usług., W piśmie nadanym w urzędzie pocztowym w dniu [...] r. skarżący reprezentowany przez fachowego pełnomocnika wniósł o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku...

I SA/Ol 402/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-10-03

23 marca 2016r. oddalił skargę P.G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania w podatku od towarów i usług za styczeń...
od towarów i usług za styczeń-sierpień 2013r. postanawia: oddalić wniosek. WSA/post.1 - sentencja postanowienia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem z dnia...

III SA/Wa 3736/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-13

[...] września 2016 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik i listopad 2014 r., W dniu 6 grudnia 2017 r. (data stempla pocztowego, k. 97 akt sądowych) Skarżąca...
od towarów i usług za październik i listopad 2014 r. postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wyrokiem z dnia 28 listopada 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 3736/16...

III SA/Wa 723/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-11

. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2016r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2014r. postanawia...
w W. z [...] grudnia 2016r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2014r. Sprawa zainicjowana ww. skargą została skierowana na termin rozprawy. Z powodu choroby sędziego...

III SA/Wa 3161/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-08

., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2010 r. oraz miesiące od stycznia do grudnia 2011 r. postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrokiem...
., nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2010 r. oraz miesiące od stycznia do grudnia 2011 r., Pismem z 31 stycznia 2015 r. (data nadania w placówce...

I SA/Łd 31/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-05-11

Skarbowej w Ł.) z dnia [...] nr [...] [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec i kwiecień 2010r...
Izby Skarbowej w Ł. z [...] roku w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec i kwiecień 2010r...
1   Następne >   +2   +5   +10   28