Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

II SA/Wa 183/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od grudnia 2004 do grudnia 2008 roku, na podstawie 'Protokołu sprawdzenia prawidłowości i rzetelności...
w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okresy: od grudnia 2004 do grudnia...

III SA/Gd 217/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-10-08

- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 292,80 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) zawierającą należny podatek od towarów i usług...

II SA/Wa 570/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-15

rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okresy: od grudnia 2004 r. do grudnia 2005 r., od stycznia...
skarżącego postępowaniami kontrolnymi w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług...

III SA/Gd 219/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-10-08

Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 292,80 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) zawierającą należny podatek od towarów i usług - tytułem...

III SA/Gd 151/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-09

czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt groszy) zawierającą należny podatek od towarów i usług - tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skarżącemu z urzędu...

II SA/Wa 645/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-07

Administracyjnego w Warszawie wynagrodzenie za pomoc prawną udzieloną z urzędu w kwocie 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o 22 % stawkę podatku od towarów i usług...
, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:, 1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,, 2) dochodzenie roszczeń z tytułu...

I OSK 2498/13 - Wyrok NSA z 2015-07-10

podatku od towarów i usług, przedsiębiorca nadal może przetwarzać dane osobowe strony umowy w zakresie jej imienia, nazwiska, adresu zameldowania i numeru NIP...
lub oszustwo. Zgodnie jednak z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, ze zm.) podstawy...

II SA/Wa 964/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-05

[...] września 2009 r., w treści której wskazano, iż w trakcie postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego (za lata 2001-2003...
od towarów i usług oraz podatku dochodowego, prowadzonego wobec podatnika [...] we [...] , w których skarżący był jedynie pełnomocnikiem strony uczestniczącej...

II SA/Wa 1726/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-13

% podatku od towarów i usług D. B. zwrócił się 2 czerwca 2008 r. ze skargą do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych...
w wysokości 240 zł powiększone o należny podatek od towarów i usług w wysokości 52, 80 zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. ...

I OSK 1210/14 - Wyrok NSA z 2015-11-10

podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług...
, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz. U. nr 97, poz. 971). Warto przy tym zauważyć, że pojęcie 'dochodzenie roszczeń', którym posługuje się przepis art. 23...
1   Następne >   +2   4